ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας Ένα cookie περιλαμβάνει συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στην συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας μοναδικός και τυχαία παραγόμενος αριθμός.

Η ιστοσελίδα ItsYours.gr με Ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ασφαλιστικών υπηρεσιών την Εσπερίδου Κωνσταντίνα, μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων.

Κατ’ αρχήν χρησιμοποιούνται cookies που είναι αναγκαία μόνο για την χρήση/επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ItsYours.gr και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτησή σας. Η ιστοσελίδα ItsYours.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. newsletters). Η ιστοσελίδα ItsYours.gr για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας ItsYours.gr, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας ItsYours.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους προώθησης και προβολής υπηρεσιών.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη την χρήση της ιστοσελίδας ItsYours.gr και να προσαρμόσουμε καλύτερα αυτό στις ανάγκες σας. Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα ItsYours.gr και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό τους. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές

Τα στοιχεία συλλογής μέσω cookies μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου ItsYours.gr.

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορεί να μεταβεί στο Tools/Internet Options/Security and Privacy για να προσαρμόσει το φυλλομετρητή στις απαιτήσεις του.

Σε περίπτωση που ο χρήστης του δικτυακού μας τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την ιστοσελίδα ItsYours.gr ορισμένων υπηρεσιών (π.χ. δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών) ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα ItsYours.gr με Ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ασφαλιστικών υπηρεσιών την Εσπερίδου Κωνσταντίνα,  ενημερώνει δια του παρόντος ότι ενδέχεται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τα οποία παρέχονται από εσάς στο πλαίσιο της  ασφαλιστικής σας σύμβασης ή και της μεταξύ μας υπάρχουσας ασφαλιστικής σχέσης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί για τους παρακάτω σκοπούς:

  • Για την αποστολή  ενημερωτικού και προωθητικού υλικού μέσω e-mail
  • Για την αποστολή  ενημερωτικού και προωθητικού υλικού μέσω τηλεφώνου
  • Για την αποστολή  ενημερωτικού και προωθητικού υλικού μέσω SMS
  • Για την παροχή προνομίων και την διαρκή βελτίωση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών:
  • Για τη διενέργεια  ερευνών ικανοποίησης πελατών
  • Για την κατάρτιση προφίλ με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και προϊόντων
  • Για στατιστικούς σκοπούς
  • Για την αποστολή ειδοποίησης ταχυπληρωμής
  • Για τη διαδικασία της ανάλυσης των αναγκών και της ασφάλισης

Η ItsYours.gr έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς και για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών. Τα δεδομένα σας δύναται να διαβιβαστούν στις εταιρείες του ομίλου. Ειδικότερα για την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων η εταιρεία δεσμεύεται, ότι θα τα χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους ασφάλισης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (info@itsyours.gr τηλ. 2463055005) της εταιρίας να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ως άνω Κανονισμός  συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας,  φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία, αλλά και να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Itsyours.gr® | 2019 All Rights Reserved | Created & Developed with ❤ by WpFront